Satelit pertama dunia mengelilingi NEqO

Satelit pertama dunia mengelilingi NEqO

Satelit pertama dunia mengelilingi NEqO Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd. atau ATSB merupakan sebuah syarikat dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan DiPerbadankan di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).…