Noordin Mohammad Top masih bebas?

Noordin Mohammad Top masih bebas?

Noordin Mohammad Top masih bebas? JAKARTA - Polis Indonesia dijangka merumuskan bahawa pengganas yang paling dikehedaki iaitu Noordin Mohammad Top masih bebas. Menurut polis Indonesia, pihaknya sudah mengenal pasti secara…